Algemene Voorwaarden

Artikel 1: Definities

D&S Onderneming (DSpokeworld), gevestigd te beneden-leeuwen, KvK-nummer 89120019, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als verkoper.
De wederpartij van verkoper wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als koper.
Partijen zijn verkoper en koper samen.
Met de overeenkomst wordt bedoeld de koopovereenkomst tussen partijen.

Deze algemene voorwaarden beschrijven de regels en verplichtingen van beide partijen in een koopovereenkomst. De verkoper, DSpokeworld, is verplicht om producten of diensten te leveren en de koper is verplicht om deze te betalen. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en leveringen van producten of diensten door de verkoper. Afwijken van deze voorwaarden is alleen toegestaan als dit uitdrukkelijk en schriftelijk door beide partijen is overeengekomen.

De betaling moet direct in de winkel worden voldaan. Indien er voor achteraf betalen is gekozen dient deze betaald te worden in de aangegeven termijn dagen, krijgt de koper een bewijs van de reservering en vooruitbetaling. Indien de koper niet op tijd betaalt, is hij in gebreke en verkoper is gerechtigd de verplichtingen op te schorten totdat de koper heeft betaald. Bij liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper, zijn de vorderingen van verkoper op de koper onmiddellijk opeisbaar.

Aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend tenzij er een termijn voor aanvaarding is genoemd. Levertijden zijn indicatief en geven de koper geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij dit anders is overeengekomen. De prijs op aanbiedingen, offertes en facturen bevat de koopprijs inclusief btw en andere overheidsheffingen.

Consumenten hebben het recht om binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling de overeenkomst te ontbinden (herroepingsrecht), tenzij de producten volgens specifieke eisen zijn gemaakt of slechts kort houdbaar zijn. Tijdens de bedenktijd moet de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Bij het uitoefenen van het herroepingsrecht, moet de consument het product terugsturen in de originele staat en verpakking.

Deze algemene voorwaarden geven een duidelijk beeld van de rechten en verplichtingen van beide partijen en moeten bij eventuele conflicten als basis dienen.   DSpokeworld